Handelsregistret för Visby.

År 1888 den 18 April intogos i handelsregistret för Visby stad anmälanden af

  1. Edvard Rudolf Cramér att fortfarande idka handelsrörelse under firma
    E. Cramér;
  2. Carl Johan Berggren att fortfarande idka handelsrörelse under firma C. J. Berggren;
  3. Johanna Maria Berg att fortfarande idka handelsrörelse under firma Johanna Berg.
    Magistraten.

Gotlands Allehanda
Fredagen 20 April 1888
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *