Postmästaren Emil Key,

den gamle politikern, lär komma att slå sig ned i Visby, der han hyrt bostad och der han inom kort får en måg uti länets fängelsedirektör.
Hr, K., som hela detta år åtnjuter tjeustledighet från postmästaresysslan i Helsingborg, är född 1822 och lär för helsans vårdande behöfva åtnjuta fortsatt tjenstledighet.

Gotlands Allehanda
Fredagen 6 April 1888
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *