Auktion vid Stora Röstäde i Ekeby.

I anseende till utredning i boet efter sin aflidna hustru, låter hemmansägaren Vicktor Pettersson, Stora Röstäde i Ekeby, medels offentlig, frivillig auktion lördagen den 7 nästkommande April kl. 11 f.m, till den högstbjudande försälja hela lösöreboet, bestående af guld-, silfver , koppar-, jern- och blecksaker; möbler såsom 1 fruntimmersbyrå, 1 skänk, sängar, bord, stolar, 1 tvätt kommod, speglar, klädeskistor, div. skrin och en väggklocka; sängkläder och linne; glas och porslin; träkärl och andra husgerådssaker; den glidnas gångkläder, kreatur, deraf en häst och 2 st. goda mjölkkor, kör- och åkerbruksredskap, såsom vagnar, kälkar, en släde, vänd- och spetsplogar, 1 klösharf, 1 foderhäck, 2 st. enhetsselar, hästtäcken och lyktdon, snickareresaker af hvarjehanda slag, jämte mycket annat som
här icke så noga kan specificeras Godkände köpare erhålla anstånd med betalningen till den 1:ste nästkommande Oktober, andra betala kontant eller vid anfordran. Dalhem den 27 Mars 1888.
Efter anmodan,
G. P. HANSÉN.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 29 Mars 1888
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *