Borgenärerna

uti hemmansägaren P. Petterssons på Guthe i Bäl socken konkurs kallas att sammanträda i gäldenärens bostad fredagen den 20 nästkommande April kl. 11 f. m. för att öfverlägga och besluta i ärenden, som boet och dess förvaltning röra, äfvensom för att bestämma underhåll åt gäldenären och hans familj.
Bro den 26 Mars 1888.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 29 Mars 1888
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *