Fridlysningarna.

Räven skyddad under fem år framåt.
Kungörelse om tillfällig fridlysning av ån del djur har nu utfärdats, varigenom en del tillägg och ändringar gjorts i nu gällande bestämmelser.
För Gotlands län är följande att observera:
Hare är fridlyst 1 februari-30, September; på Fårön är jakt efter hare förbjuden även under oktober.
Räv är fridlyst inom länet intill utgången av 1942.
Ekorren är fridlyst under tiden 16 februari-31 oktober.
Tjäder är fridlyst under hela året, likaså ripan, medan jakt efter orrhöna är förbjuden i Gotlands län intill utgången av år 1938.
Rapphöns äro fridlysta i länet 1 januari-30 september samt 1 november-31 december.
Fasanen är fridlyst 1 november-15 oktober.
Grågås, sädgås och fjällgås äro fridlysta. 1 mars-31 augusti.
Ejder är fridlyst 1 januari-31 mars samt 21 april-15 september.
Alfågeln är fridlyst i länet — med undantag av Stora och Lilla Karlsö, vid vilka öar jakt efter alfågel är förbjuden under hela året — 1 februari-31 mars och 21 april-31 augusti.
Ängsknarr (kornknarr) är fridlyst i hela riket under hela året och orre i hela riket till utgången av 1940.
Berguven är fridlyst i vad avser annan mark än kronans 1 mars-31 augusti.
Kungörelsen träder i kraft den 15 juli då den tidigare kungörelsen angående tillfälliga fridlysningstider för vissa djurslag med däri sonare vidtagen ändring skall upphöra att gälla.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 Juni 1937
Nr 145

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *