I fråga om vår samfärdsel

ha de senaste dagarna icke förmått gifva något hoppgifvande uppslag, snarare äro utsigterna något förmörkade sedan i lördags, då man erfor, att poststyrelsen och regeringen icke sett sig i tillfälle ingå på de för ett eventuelt försök med ångaren Hermes oppstälda vilkor.
Barometern står fortfarande ovanligt högt och vinden blåser frisk från ostan. Sannolikt synes icke vara, att underhandlingarna under någon form komma att upptagas förr, än man får se hvad vårdagsjämningsstormarne förmå gifva för en ändring uti situationen.

Gotlands Allehanda
Måndagen 19 Mars 1888
N:r 23

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *