Liket

efter den senast funne af de 9 olycklige sjömännen, matrosen Hjalmar Johansson från Karlskrona, begrofs i lördags middag kl. 2. Sorgetåget var äfven denna gång företrädt af svenska fanan.

Gotlands Allehanda
Måndagen 19 Mars 1888
N:r 23

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *