Auktion vid Isums i Atlingbo.

Genom offentlig auktion, som onsdagen den 21 och torsdagen den 22 innevarande Mars hvarje dag från kl. 10 f.m. förrättas vid Isums i Atlingbo, låter hemmansägare Christoffer Larsson, i anseende till utredning i boet efter sin aflidna hustru till den mestbjudande försälja hela lösöreboet, bestående af guld, silfver såsom: förlägg, mat- och teskedar, koppar-, malm-, bleck- och jernsaker; porslin och glas af hvarjehanda slag; betsade och oljemålade möbler såsom bord stolar, skåp, sängar, byråar, kommoder, vägg- och toalettspeglar, väggur, sängkläder och linne, den aflidnes gångkläder, en väfstol med tillbehör, en stormangel och träkärl af flere slag; kör- och åkerrbruksredskap såsom last-, res- och arbetsvagnar. res- och arbetskälkar, ved- och foderhäckar, vänd- och spetsplogar, harfvar af flere olika slag, mullföser, sladd, kornvält, 2:ne vindmaskiner, flere parselar, grimmor, hästtäcken, svänglar, oxok, kettingar, spadar, skyfflar, tjugor, grepar, sigdar, lior; smedje- och snickareverktyg; kreatur, flere äldre och yngre hästar, 3 par oxar, 8 kor, hvaraf en del nyligen ha och en del snart skola kalfva, en tjur, ungnöt, lam, svin och höns m. m. som i ett välordnadt hus finnes.
Säkre och godkände inropare erhålla anstånd med betalningen till den 15 nästkommande September, andre betale kontant eller vid anfordran.
Hörsne den 13 Mars 1888.
Efter anmodan,
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 16 Mars 1888
N:r 22

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *