Auktion vid Unghanse i Eskelhem.

Nästkommande onsdag den 21 Mars 13 låter hemmansägaren J N. Bergman, Unghanse i Eskelhem, genom offentlig auktion för boets utredning till den högstbjudande försälja sin lösegendom bestående af koppar-, malm-, jern och blecksaker, träkärl; möbler, sängkläder, åker- och körredskap af flere slag; kreatur, såsom 3:ne hästar, 2 kor, som snart skola kalfva och några får, äfvensom diverse handredskap, som till ett landtbruk hörer. 5 mån. anstånd för säkre köpare.
Eskelhem den 14 Mars 1888.
JOHAN OLSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 16 Mars 1888
N:r 22

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *