Carl Fries studerar fågellivet på Karlsö.

Nyutnämde chefen för Skansens biologiska avdelning, intendenten Alarik Behms efterträdare, fil. mag. Carl Fries, skicklig fågelkännare och inom parentes redaktör för Svenska Turistföreningens årsskrift, har sedan pingst vistats på Karlsö i sällskap med hr C. Ryberg, Stockholm, landets främste expert på färgfotografering. Ett urval av de färgfotografier, som därvid tagits på ort och ställe, kommer att ingå i mag. Fries stora verk om Sveriges natur, som väntas föreligga färdigt inom fem år.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 Juni 1937
Nr 125

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *