Offentlig frivillig auktion.

I anledning af hemmanets öfverlemnande på hälftenbruk låter enkefru Johanna Steffen vid Bräntings i Ruthe medels offentlig frivillig auktion, som på stället förrättas fredagen den 23:e innevarande Mars och börjar kl. 10 f. m., till den högstbjudande försälja större delen af sitt lösörebo, nämligen kör- och åkerbruksredskap, såsom arbetsvagnar, kälkar, foderhäckar, vänd- och spetsplogar, klös- och andra harfvar, mullfösa, kornvält, sladd, häststrakla, selar, svänglar, oxok, kettingar, en hackelsemaskin, yxar, pickor, spadar och skyfflar, grepar, tjugor, sigdar, lior, stocksågar, jernstörar och stenborr, sädesrisslar, yx- och sigdetenar m. m.;
kreatur: såsom ett par hästar, ett par unga dragoxar, 4 st. mjölkkor, 2:ne qvigor och 2:ne tjurar, något fiskredskap, ett parti tjärtunnor jämte mycket annat som ej här specificeras. Vid samma tillfälle försäljes ett parti råg i mindre utrop. Godkände inropare erhålla 4 månaders anstånd med betalningen.
Fleringe den 3 Mars 1888.
Efter anmodan,
TYCHO LINDGREN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 9 Mars 1888
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *