Besigtning af hästar.

Till ledamot i den nämnd, som i sommar kommer att å Gotland, i och för bestämmande af premiering, besigtiga hästkreatur, har blifvit förordnad hr länsveterinären Schoug. Öfriga ledamöter af denna nämnd äro: föreståndaren för Ottenby stuteri, grefve Posse, possesionaten Nilsson (från Kalmar län) och distriktsveterinären Sjöstedt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 Maj 1875
N:r 40.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *