Sofias färd

till Vestervik i torsdags och återresa hit på fredagen var ganska besvärlig.
Under frisk sydostlig bris afgick Sofia från Visby kl. 4 på torsdagsmorgonen. Kl. 7 inträffade en häftig snöstorm med hög sjö. Kl. 8 f. m. lades bi utanför Vestervikeskären för att invänta, om möjligt, bättre väder. Först kl. 4 e. m. blef vädret någorlunda drägligt, men man kunde då ej söka land på grund af mörkret och den fortfarande höga sjön. Sofia gick då upp under Gotlands kust, så att man fick Stenkyrkehuk i sigte. Fredagen 17 kl. 4 f. m. sattes kurs på Vesterviksskären och gjordes försök att inkomna genom södra farvattnet och Pinnhålet, men utan framgång till följd af den packade issörjan.
I närheten af Idö lyckades man dock komma in, så att Idölotsarne med nöd kunde hemta posten från Sofia i båt kl. 1/2 11 f. m. På grund af den högt brytande sjön kunde ej post utan stor risk inväntas, hvarför Sofia återvände till Visby, dit den ankom vid 4-tiden.
Sofia afgick ånyo på lördagsmorgonen, återvände hit på lördagseftermiddagen och ställe i morgse ånyo färden till Vestervik.
Länsstyrelsens telegrafiska förfrågan hos poststyrelsen, hm’uvida ej Sofia skulle kunna få angöra Oxelösund, har poststyrelsen besvarat på så sätt, att den telegraferat till Libaubolaget, som arrenderar Sofia, huruvida sådant skulle låta sig göra. I lördags afton besvarade bolaget denna postatyrelsens förfrågan dermed, att för närvarande Oxelösunds hamn kunde anses lika otillgänglig som Vesterviks och att dess angörande vore ännu ovissare, då alls inga anordningar blifvit vidtagna eller anstalter träffade för passagerare.
I går afton underrättade bolaget, att Oxelösunds hamn vore spärrad af issörja. I dag på förmiddagen har länsstyrelsen hos Express’ befälhafvare kapten Granroth förfrågat sig, huruvida sannolikhet förefinnas eller icke för att Sofia eller Klintehamn skulle kunna inkomma till Oxelösunds brygga i morgon, på hvilken förfrågan i dag på middagen ingått följande svar: Hamnen isfri, 2 lastångare återvändt för issörja inom båken (Häfringe). Klintehamn möjligen forcerar.
Med den fortfarande rådande nordostliga vinden, som i natt blåst frisk, är det sannolikt, att ytterligare stora ismassor hopat sig i Vesterviks skärgård, ytterligare försvårande Sofia angörande derstädes.
Sofia hitkom vid 1/2 4-tiden i dag. Posten afhämtades på samma ställe som förra gången, och den lilla postbåten måste inhalas till Sofia med trossar. Två passagerare, som medföljde härifrån, landsattes på isen.

Gotlands Allehanda
Måndagen 20 Februari 1888
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *