Lagfarter

har af rådhusrätten under Januari månad beviljats å nedannämda fastigheter:
hus och bygnader på tomten nr 1552 söder om staden, hvika af Visby stad öfverlåtits åt arbetaren A. P. Vänndahl för 500 kr.;
hus och bygnader på tomten nr 38 i Strandrotens 1 qvarter, hvilka af Kristina Norrby öfverlåtits åt K. J. Dahlbeck för 600 kr.;
hus och bygnader på tomterna nris 37 och 39 i Klinterotens 2 qvarter jämte sistnämda frigjordstomt nr 39, hvilka af A. R. Blomqvist öfverlåtits till V:m Svensson och hans hustru för 6,900 kr.;
samma fastigheter, som genom giftorätt och testamente öfvergått från Maria Svensson till V:m Svensson.
samma fastigheter, som genom arf öfvergått från V:m Svensson till dennes sterbhusdelägare;
samma fastigheter, som V:m Svenssons sterbhusdelägare försålts till handlanden Axel Fahström för 6,000 kr;
4 tnl åker n:ris 972-974 öster om staden med åbygnader, hvilka genom testamente öfverlåtits af Anna Tofftén till J. P. Hedman.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Februari 1888
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *