I högre lönegrader

äro vid härvarande läroverk uppflyttade adj. Hallenberg (5:e gr. 3,500 kr.) och adj. Johanson (2:dra gr. 2,000 kr.).

Gotlands Allehanda
Måndagen 13 Februari 1888
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *