Gotlands postsamfärdsel.

Som bekant har k. maj:ts Befallningshafvande i Gotlands län anhållit, att k. maj:ts täcktes vidtaga laga åtgärder för beredande af en tätare och snabbare postförbindelse mellan Gotland och fastlandet vintertiden samt för vinnande af detta syftemål berörda vinterpostförbindelse måtte anordnas på sådant sätt, att ångbåtsturerna mellan Visby och Vestervik utsträcktes till fyra i veckan samt att vid tre af dessa turer färderna fram och åter mellan Visby och Vestervik fullgjordes på samma dag.
Efter inhämtande af poststyrelsens utlåtande har k. m:t med afeeende å hvad poststyrelsen anfört, funnit framställningen så i ena som andra afseeadet ej föranleda vidare åtgärd.

Gotlands Allehanda
Måndagen 13 Februari 1888
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *