Genom auktion,

som anställes såväl inför Konungens Befallningshafvande härstädes, som af vederbörande kronoogde på Österby gästgifvaregård i Othem fredagen den 20 April nästkommande år 1888, kl. 12 på dagen, utbjudes på arrende under tjugo års tid, räknade från den 14 Mars 1889 till samma tid år 1909, kronoholmen Meigö nr 1 i Othem socken och Gotlands norra härad.
För holmen, som är belägen i Östersjön omkring 3/4 mil sydost från Slite hamn och som ansågs vid arrendeuppskattningen utgöta närmare 100 tunnland betesmark, bar Kongl. Domänstyrelsen faststält en årlig argift af 25 kronor.
Förslag till arrendekontrakt jemte öfriga för kännedom om arrendevilkoren nödiga handlingar finnas att tillgå i Kongl. Domänstyrelsens aktuariekontar, å landskontoret i länet samt hos vederbärande kronofogde.
Visby i Landskontoret den 10 December 1887.
E. POIGNANT.
Johan Gardell.

Gotlands Allehanda
Måndagen 13 Februari 1888
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *