Gotlands folkmängd

utgjorde, enligt uppgift i ett nytt häfte af ”Statistisk tidskrift” vid 1873 års slut 54,284 personer, deraf 25,892 män och 28,392 qvinnor. Visby stads invånarantal uppgick vid samma tid till 6,182.
Medan vid slutet af 1873 folkmängden var i förhållande till arealen störst i Malmöhus lån med 7,951 personer på qvadratmilen, räknade Gotland vid samma tid 2,166 invånare pr qv mil; lägst stod Norrbottens län med endast 92 invånare på qvadratmilen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 Maj 1875
N:r 39.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *