Sorgligt dödsfall.

Enligt hit ingången enskild underrättelse inträffade palmsöndagen d. 21 sistl. mars i Anga å ön Java att 17:årige sjömannen Olof Boberg, son till snickaremästaren Boberg härstädes, under badning vid sidan af det skepp, å hvilket han var anställd, blef gripen af en haj och genast ned dragen under vattenytan. Ehuru den sorgliga händelsen åskådades af hela besättningen, kunde dock ingenting göras till den olyckliges räddning. Den vid så unga år omkomne ynglingen hade sedan sitt 13:de år varit till sjös och derunder städse vunnit såväl befälets som kamraters aktning och välvilja för sitt raska och hurtiga väsen, sin goda vandel och sin brinnande lust för sjömansyrket.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 Maj 1875
N:r 39.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *