Haveri-Auktion.

Lördagen den 6 nästkommande Februari, kl. (10) tio f. m. låter undertecknad genom offentlig och frivillig auktion, som förrättas vid Lickershamn, för vederbörandes räkning försälja, från förolyckade finska barkskeppet \”Amalia\” ilandförd stenkol, äfvensom bergningsrätten till återstående icke bergade delen af berörde fartygs last. Betalningen erlägges kontant.
Wisby den 23 Januari 1875.
JOHN E. STARE,
Kejserl. Rysk Consul.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Januari 1875
N:r 8.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *