Genom offentlig auktion

som Thorsdagen den 4 instundande Februari från kl. 11 f. m. förrättas vid Mölner på Fårö låter sysslomannen i Landthandlanden J. Assarssons konkurs till den högstbjudande försälja hela afträdda lösöreboet, bestående af något möbler och husgeråd, en enbetsvagn, ett par nya läderselar, ett parti plankor och bräder, 80 skålpund klöfver och 200 skålp. thimotej-frö, ett part hårdvallshö och diverse handelsvaror, såsom kläden, moleskinn, yllehalsdukar, bajaderer, sticktröjor, hjortvärmare, hängslen, knappar och ett parti mössor af kläde och korderoy samt hästhud m. m. Med betalningen lemnas godkände köpare 3:ne månaders anstånd.
Othem den 22 Januari 1875.
J. A. Smedberg.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Januari 1875
N:r 8.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *