Genom offentliga auktioner,

som förrättas måndagen den 19 nästkommande Mars klockan tolf på dagen såväl inför konungens befallningshafvande härstädes som af vederbörande å nedan utsatta ställen, utbjudes under arrende från den 14 Mars 1889 följande indragna kronoegendomer, hvilka uppsagts till afträdande sistnämda dag nämligen:
å rådhuset i Visby af Magistraten indragna hospitalslägenhen Lylof Smitta åker vid Visby stad, under 14 år till den 14 Mars 1903, och
å tingsstället Skogs i Lefvide af vederbörande kronolänsman;
indragna häradshöfdingebostället Skogs om 3/4 mantal i Lefvide socken och Gotlands södra härad, under sju år till d. 14 Mars 1896;
Förslag till arrendekontrakt jämte öfriga för kännedom om arrendevilkoren nödiga handlingar finnas att tillgå i kongl. domänstyrelsens auktuariekontor å landskontoret i länet samt hos vederbörande auktionsförrättare.
Visby i Landskontoret den 19 Jan. 1888.
F. POIGNANT.
Johan Gardell.

Gotlands Allehanda
Måndagen 23 Januari 1888
N:r 7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *