Från sjön.

Från Odessa skrifves till G.-P. 17 d:s: Bergringen af seillasten från den vid Svartskär, under resa från hemorten Bergen till Revel, strandade ångaren Sylphide, kapt. Tellefsen, fortgår raskt och verketälles nu afbergningsångaren Färdig, kapt. Molin, från Göteborg, samt Switzerångaren Öresund, kept. Petersen. Till i går afton voro i oskadade tillstånd inhergade och upplagda vid Råö hamn härstädes omkring 2,000 e:r. Hela lasten bestod af 2,600 t:r, deraf omkring 1,000 t:r blefvo kastade öfver bord vid strandningstillfället. All upptagning af sillen sker meddela dykare.

Gotlands Allehanda
Måndagen 23 Januari 1888
N:r 7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *