Lagfarter

har af råhusrätten under December månad beviljats:
fastigheten n:ris 1,206-1,208 sydost om staden, som af John Hallbergs konkursbo sålts till Johanne och Viktorina Hägg för 3,000 kr.;
å hus och bygaader å tomten nr 49 i Norderrotens 1 qvarter, som af August Löffler sålts till K. G. Westring för 2,000 kr.;
fastigheten n:ris 997-98 öster om staden, som från V. Svensson öfvergått till V. Svenssons sterbhusdelagnre som arf;
å samma fastighet som af V. Svenssons sterbhusdelägare sålts till P. Nyberg för 850 hr.;
å hus och bygnader på tomterna n:ris 58-60 i Klinterotens 3 qvarter, som af smeden J. Grönberg och hans hustru sålts till K. V. Carlqvist för 5,460 kr.;
å hus och tomt nr 116 i Norderrotens 3 gvarter, som af J. J. Stenbom sålts till Vilhelm Lundberg för 900 kr.

Gotlands Allehanda
Fredagen 20 Januari 1888
N:r 6

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *