HAVERIAUKTION.

Följande från Britiska vice konsuls härstädes hit insända
Kungörelse:
Genom offentlig auktion, som kommer att förrättas i herr Carl Molanders gröna magasin vid Skeppsbron här i staden fredagen den 27 Januari från kl, 10 f. m., försäljas för vederbörande egares räkning en mängd inventarier, såsom segel, trossar, kettingar, löpande gods, ankaren och dyrbara vinschar samt 3,500 st, bastmattor m. m., hitbergade från å Salvoren utanför Fårö förolyckade ångaren York City, som varit förd af kapten B. V. Beun. Betalningen skall erläggas kontant, och meddelas närmare upplysningar, innan auktionen, å konsul John K Stares kontor;
varder på begäran härigenom offentliggjord.
Visby den 19 Januari 1888.
Auktionskammaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen 20 Januari 1888
N:r 6

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *