HAVERIAUKTION.

På begäran af britiska vice konsuln John E. Stare och för vederbörandes räkning försäljes, genom offentlig auktion, å stadens auktionskammare, måndagen den 23 Januari kl. 12 på dagen, å Salvoren utanför Fårö liggande vraket, jämte maskinen om 200 hästkrafter, efter förolyckade engelska ångaren York City om 1530 registertons drägtighet, och hvilken ångare blifvit bygd 1881; och säljes vid samma tillfälle jämväl bergningsrätten till i och omkring bemälda vrak qvarvarande hafrelast, som ursprungligen utgjorde omkring 28,000 tunnor.
Inropen skola betalas kontant och närmare underrättelser meddelas å konsul Stares kontor.
Visby den 19 Januari 1888.
Auktionskammaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen 20 Januari 1888
N:r 6

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *