Genom offentlig auktion,

som hålles i Hejnum prestgård lördagen 28 Januari kl. 1 e. m. då till den minstbjudande å stället kommer att öfverlåtas uppförandet af en större flygelbygnad af sten med inredning till flera rum.
Arbetet, som skall vara färdigt till den 15 September innevarande år, kommer att utbjudas såväl i sin helhet, som i mindre afdelningar och förbehållet pröfning rätt att antaga eller förkasta skeende anbud.
Alla materiaier tillhandahållas på stället och närmare upplysningar meddelas vid auktionstillfället.
För så väl arbetets ordentliga fullgörande som det penningebelopp hvilket på förhand möjligen kan erhållas erfordas godkänd säkerhet.
Hejnum den 12 Januari 1888.
BYGNADSKOMITEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 20 Januari 1888
N:r 6

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *