Eldsvåda.

Natten mellan sistlidna torsdag och fredag nedbrann till grunden Hintsers såg i Gothems socken. Elden varsnades vid 1/2 2-tiden af resande från Visby, hvilka genast sände bud upp till kyrkan för att få klämtningen i gång. På mindre än ett par timmar var hela sågen nedbrunnen och folket, som samlat sig, hade möda att rädda de kringliggande timmerlagren och den angränsande skogen från det härjande elementet.
Huru elden uppkommit är ännu obekant.

Gotlands Allehanda
Måndagen 16 Januari 1888
N:r 5

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *