Entreprenadauktion.

Fredage den 20 Januari kl. 11 f. m. förrättas entreprenadauktion i Vamlingbo skolhus, då till den minstbjudande upplåtes, dels förfärdigaodet af 28 stycken 2-sitsiga skolbänkar efter nutidens vanliga modell, fernissade, dela iordningeatällandet af ett mindre vindsrum i Vamlingbo skolhusbygnad. Skolrådet förbehåller sig rätt att pröfva gifna anbud. Närmare underrättelser vid auktionstillfället. Förseglade anbud kunnna förut ingifvas till Vamlingbo skolråds ordförande.
Vamlingbo d. 9 Januari 1888.
Skolrådet.

Gotlands Allehanda
Måndagen 16 Januari 1888
N:r 5

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *