Dödsfall. Josefina Elisabet Larsson

Att Gud efter sitt, allvisa råd behagat hädankalla min innerligt älskade maka Josefina Elisabet Larsson, född Persson, som efter ett långvarigt lidande fridfullt afled vid Isums i Atlingbo den 15 Jan. 1888 kl. 5,30 f.m. i en ålder af 55 år, 6 mån., 1 dag; djupt sörjd och innerligt saknad af mig, barn, barnabarn, en åldrig fader, syskon, många slägtingar och vänner har jag härmed den sorgliga pligten att tillkännagifta.
Christoffer Larsson.
Sv. Ps-b. 344, Sv. Ps.-b 347 Sv Ps.-b 477 39 v.

Dödannons

Gotlands Allehanda
Måndagen 16 Januari 1888
N:r 5

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *