Förordnade,

d. 10 sistl. December: kyrkoherden J. Broander att vara v. kontraktsprost i södra kontraktet under kontraktsprosten m. m. A. J. Lyths bortovaro i egenskap af riksdagsledamot; — F. Bergman att vara v. pastor i Burs från och med d. 6 nästinst. Jan. tillsvidare; — J. Löthberg att, jemte hestridandef af sin ordin. befattning som komminister i Östergarn, från och med s. d. tills vidare vara v. pastor i Alskog.

Gotlands Allehanda
Lördagen 3 Januari 1874
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *