Förre Källarmästaren

C. Lindbys samtlige borgenärer varda härigenom kallade till sammankomst å Stadshotellet härstädes Lördagen den 10:de instundande Januari kl. 5 e. m. för att efter tagen kännedom om konkursboets sfällning höras och besluta öfver åtskilliga, boets och dess förvaltning samt slutliga utredning, rörande ämnen.
Wisby den 20:de December 1873.
Rättens Ombudsman.

Gotlands Allehanda
Lördagen 3 Januari 1874
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *