Landsbygden. Klinte.

Klinte, 7 Jan.
Spetsad.
En sorglig olyckshändelse, som redan delvis blitvit omnämd i denna tidning, inträffade 2 dennes vid Bottarfve i Fröjel, då kapten Fachts statkarl Fredrik P. E. Pettersson (Endrell) skulle begifva sig ned från den häck, i hvilken han nedtrampat en mängd halm, utan att gifva akt på, att en spjele i nämde häck lossnat från sitt fästa i öfre kanten af grinden just på det ställe, der Pettersson skulle fira sig ned, hvadan följden blef, att nämda spjele med sin spets djupt inträngde bakifrån i underlifvet och svårt skadade icke allenast urinblåsan utan äfven åtskilliga inelfvor. En medicine kandidat, som för tillfället vistas på Klintehamn, efterskickades genset, och allt gjordes, för att lindra mannens förfärliga plågor, Påföljande morgon kördes P. in till lasarettet i Visby, der en operation företogs; men ingen hjelp stod att finna, förrän döden befriade honom från hans svåra lidande 4 d:s. Han efterlemnar hustru och 3 barn i de mest fattiga omständigheter. Under mindre än 3 månaders tid halva 10 manspersoner från Fröjel af våda omkommit och eftertemnat 7 fattiga enkor och många faderlösa barn.

Gotlands Allehanda
Måndagen 9 Januari 1888
N:r 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *