Kronouppbördskontoret.

Jemlikt § 73 i gällande bevillningsstadga tillkännagifves, att debetsedlarnne å 1887 års kronoutskylder utdelas i kronouppbördskontoret 1 tr. upp i rådhuset följande dagar kl. 10-12 f. m. näml:
Måndagen den 16 d:s till skattskyldige, boende i Strand-, Norder-, och S:t Hansroterne.
Tisdagen den 17 d:s till dito, boende i Klinteroten, samt utom staden.
De då icke uttagne debetsedlarne finnas sedermera att afhämta hos stadsgevaldigern Joh. Sandelin, hvarvid uppgift skall kunna lemnas på den skattskyldiges bostad – rote, qvarter och nummer – vid den i slutet af år 1886 förrättade mantalsskrifning.
Visby i Kronouppbördskontoret den 9 Januari 1888.
J. G. Frendin.

Gotlands Allehanda
Måndagen 9 Januari 1888
N:r 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *