Inbrottsstölder

hafva på senaste tiden ej hört till det allra ovanligaste här i Visby. Så aflade här om dagen en eller flere tjurvar ett besök i handlanden G. T. Häggs norr om staden belägna villa, hvarvid tillgripits glas, porslin och husgerådssaker till ett värde af omkring 50 kronor. Någon spaning på tjufvarne har man ännu ej erhållit.

Gotlands Allehanda
Måndagen 9 Januari 1888
N:r 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *