Från sjön.

York City kan nu anses för fullständigt vrak. Poseidon ligger ännu ute vid strandningsstället för att berga inventarier m. m.
Den strandade Whitehead har inkommit till Slite med större läcka. Den kommer att derifrån afgå till någon repartionsort, hvilken är ännu obekant.

Gotlands Allehanda
Måndagen 9 Januari 1888
N:r 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *