Förordnanden.

På ansökan af kronofogden Aug. Bokström har länsstyrelsen förordnat häradsskrifvaren Th. Bergman att förrätta 1887 åra kronouppbörd i Februari månad samt e. o. landskontoristen Emil Eneman att vid samma uppbördsstämmor som häradsskrifvare anuotera uppbörden.
— Länsstyrelsen her likaledes förordnat landskanslisten Sturtzenbecker och landskanslisten J. A. A. Lindqvister, Visby, att mot ersättning tillhandagå allmänheteten med handlingars inlemnande.
— Magistratan har förordnat stadsfiskal S. Jonzon att efter stadsfiskal K. E. Jansson vara kommissionär vid öfverexekutorsembetet här i staden.

Gotlands Allehanda
Måndagen 9 Januari 1888
N:r 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *