Hemse.

Den 3 sept.
Ny ledning vid folkhögskolan.
Styrelsen för Hemse lantmannaskola och folkhögskola har till rektor för skolorna samt till föreståndare för lantmannaskolan utsett agronomen Bertil Nordlander. Samtidigt har till föreståndare för folkhögskolan förordnats fil. kand. Johan Jeppsson.

Tävling i varpa.
Hemse Bollklubb hade till i går middag utlyst varptävling, med följd att 10 lag hade anmält sig. Fyra av dessa tio lag voro från Hemse. Uppe på Idrottsplatsen var det sålunda ganska livligt hela dagen, så gott som — Varpstenarna gjorde sina bågformiga luftturer omkring sex timmar. Särskilt de sista timmarna voro spännande, ty det var ju då som prisen erövrades. Resultatet blev: 1:a pris A. Anderssons lag, Hablingbo; 2:a pris Leo Fredrikssons lag, Hemse; 3:dje pris Axel Hoffmans lag, Hemse. Tröstpris tilldelades U. Larssons lag, Hablingbo, och Hans Norrbys lag, Hemse Samtliga priser
utgjordes av vackra tennpokaler av olika storlekar med gravering, en till varje man inom resp. lag, och utdelningen förrättades under en paus i den pågående dansen i Hoffmans äng vid åtta-tiden på kvällen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 September 1934
N:r 205

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *