Klintehamn.

Den 3 sept.
Tävling i varpkastning
ägde i går rum härstädes. Därvid vanns första pris av ett lag bestående av hrr Helge Hägg, Bernhard Svensson och Holsteinsson. Andra pris erövrades av Krusells lag; till vilket räknades brr Alex Krusell, Gösta Lindstedt och Herbert Hallgren. Ett tröstpris vanns av Ahlströms lag. Till detta hörde hrr Erik Ahlström, Sigurd Pettersson och P. S. Lindstedt, I individuell centimeterkastning avgick hr Bernhard Svensson som segrare.

De gamlas dag.
I går var en s. k. de gamlas dag anordnad. Alla, som inom kommunen nått en ålder av 65 år, voro inbjudna till fest. Denna tog sin början i prästgården kl. 2 e. m., där gästerna bjödos på kaffe. Klockan 5 ägde aftongudstjänst rum i kyrkan. Vid denna, som lockat fullt hus, utfördes solosång av fröken Margit Johansson, violinsoli av handl. Hugo Brodén och sång av kyrkokören. Som talare medverkade kyrkoherde G. Sjöberg och pastor F. Turesson. Efter denna högtidlighet samlades gästerna i kyrkskolan, där man undfägnadeg med smörgångr. Som avslutning för rättade kyrkoherde Sjöberg bön och sjöngs en psalmvers.

Föreläsningsföreningen
börjar det nya läsåret onsdagen den 5 sept. Då föreläser den kände gotlandsforskaren fil. dr John Nihlén över ämnet. »Den gotländska hembygden och dess vård. Några synpunkter». Han åskådliggör sin framställning med en på Gotland upptagen smalfilm.
Senare under terminen komma rektor Kjersén, Viks folkhögskola, och lektor W. Fevrell, Stockholm, att tala för föreningen i samband med besök också hos Gotlands övriga föreläsningsföreningar.
För vårterminen har föreningen i samarbete med övriga träffat avtal också med fil. dr Laura Petri och Fabian Månsson.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 September 1934
N:r 205

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *