Äpplen till Gotlands trupper.

Militärbefälbavaren på Gotland, Visborgs slätt, infordrar härmed till den 8. dennes före kl. 12.00 skriftliga förseglade anbud å följande kvantiteter äpplen (bättre fallfrulkt), nämligen: 1,500 kg. för I. 18, och 1,000 för A. 7.
Anbud skola för att komma under prövning upptaga minst 50 och åtföljas av prov om mingt 1 kg.
Anbudskuvert förses med påskrift »Anbud & äpplen».
Visborgs slätt i sept. 1934.
Militärbefälhavaren på Gotland.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 September 1934
N:r 205

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *