Entreprenadanbud

infordrags härmed å kanalgrävning för Sanda-Medebys dikningsföretag uti Ekeby och Dalhems s:nr. Arbetet omfattar uppgrävning av 2,704 m. kanal med en kb.-massa av cirka 10,437 kbm. Skriftliga förseglade anbud skola senast den 20 sept. 1934 vara arbetsstyrelsens ordf. Manfr. Hellström, Sanda, tillhanda där företagets kartor och handlingar finnas, samt behövliga upplysningar lämnas. Prövningsrätt å givan bud förbehålles undefö 4 dagar.
Ekeby i Sept. 1934.
Arbetsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 September 1934
N:r 205

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *