Vägstämma

hålles idag &å tingsstället Allekvia i Endre med norra häradets väghållningsskyldiga. Stämman, som pågår vid tidningens pressläggning, ledes av kapten Fr. Nyström och bevistas av ett femtiotal ombud och enskilda. Vägkassans revisionsberättelse för det gångna året godkändes, och ansvarsfrihet beviljades styrelsen, varefter arvodet till styrelserna och revisorerna, ävensom reseersättningar bestämdes till samma belopp som föregående år.
Därefter övergick man till att diskutera 1935 års statförslag, vartill vi återkomma i morgondagens tidning.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Augusti 1934
N:r 202

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *