Passagerarelista.

Med DROTTEN från Nynäshamn den 4 sept.: kapt. Lawski, Barkman, Kjellberg med fru, dir. Andersson, grosshandl. Jacobsson, kamrer Olofsson med fru, major Roberts med sällskap, herrar Tegnér, Pettersson med fru, Svensson, Ericsson, Lundgren, Timm, Boman, Eriksson, Andersen, Cornelius, Carlsson, Clivalius, Svensson, Pettersson, Hägg, Forsberg, Winberg, Pettersson, Carlsson, Andersson, A Se fruar Bolin, Pettersson, Eklund, fröknar Andersson, Johansson, Westman, Pettersson, Nyblom, Johansson, Cederberg.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 September 1934
N:r 205

Passagerarelista.

Med HANSA från Nynäshamn den 31 aug. Dir. Tvede-Jensen, disp. Wannberg, insp. Extergren, syssloman Carlsson, köpman Grankvist, herrar Segerlund, Carlsson, Bergström, Pettersson, Helling, Törnqvist, Bergforss, Pärnfeldt, Lundström, Thorell, Håkegård, Wiberg, fruar Ulvestad, Ericsson, Bergström, Zetterström, Törnqvist, Lundström, Håkegård, miss Edvards, Sparenborg, Briscoe, fröknar Oberg, Danelsson, Jacobsson, Blomberg, Hägglund, Österberg, Widmark, Andersten.

Med VISBY från Kalmar den 31 aug. Agronom Loarentsson, herrar Lindgren , Norén, Gabbe, Johansson, Börjesson, Andersson, Kronblad, Lundqvist, fruar Forsell, Weiden, Jakobsson, fröknar Wahlqvist, Åkerman, Persson, Pettersson,
Johansson, Liljecreulz.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Augusti 1934
N:r 202

Åska och regn

blev det i går kväll över så gott som hela ön, och under den gångna natten har hr Pluvius firat veritabla vattenfallsorgier på sina ställen. Man hade nästan trott, att det oväderscentrum, som i går förmiddags gjorde sig brett, dragit sina färde, ty det klarnade ju upp lite grand framåt eftermiddagen. Men det blev andra toner på kvällssidan. Här i stan började åskan mullra igen, blixt på blixt lyste upp den mulna augustiaftonen, och en regnskur med droppar stora som små hagel hade snart bildat pölar och rännilar på gatorna. 15 mm. blev det, och med de 7 mm, tidigare dagen blev resultatet alltså för hela dygnet 22 mm., vilket är mycket. I övrigt rapporteras åska, blixt och regn från alla delar av ön med rekordnederbörd i Hemse, där man antecknade 32,5 mm. i samband med blixt och dunder. Som god tvåa kommer Stånga med 24,9 mm., varav 18,3 i natt, och vidare rapporteras från Källunge 16; Östergarn 9, Fårö 7,4, Tingstäde 7, Hoburgen 6 mm. o. s. v. På Fårö innebär resultatet 7,4 mm, rekord för månaden, och fyrmästaren där framhåller, att så knappt med regn, som man fått därute under augusti, inte förekommit på mycket länge. Vad åskan angår har den tydligen hållit sig företrädesvis runt Visbytrakten, men ljungelden, gom da gamle sade, har här och var korsat rymden. I går kväll låg hela Östergarnsholm under strålkastarebelysning från ovan, enligt vad som berättas oss.
Rikligt med regn har man även i Fröjel fått under de sanaste dagarna. Nederbördssiffran för de sanaste tre dygnen har nu gått upp till 45,5 mm. Det mesta regnet kom vid tiotiden i går kväll och åtföljdes av några kraftiga åskbyar. I morse uppmättes nattens nederbörd till 25,5 mm, vilket man kan kalla för en kraftig rotblöta som nog räcker för en tid. I dag har solen alltemellanåt tittat fram bakom molngardinerna. Vackert väder lär vara i antågande, vilket hälsas med glädje.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Augusti 1934
N:r 202

Klintehamn.

Den 31 aug.
Högre folkskolan.
Höstterminen vid härvarande högre frikskola Så går sin början med upprop
kl. 12. Därvid inskrevos som nybörjare i första klassen 18 elever. Av dessa äro
8 från Klinte och 10 från andra socknar.

Folkskolan.
Höstterminen vid folkskolan å Klintehamn tager sin början morgon lördag den 1 september kr. 9.

Fotbollsmatch.
Sistlidne söndag ägde en fotbollsmatsch rum å idrottsplanen. härstädes. Den var ej, av det alltför vanliga slaget. Den spelades mellan Klinte kvinnliga gymnaster och »Klinte gubblag». En det av »gubbarna» voro ej just några lättviktare. Tävlingen hade lockat mellan 2- och 300 åskådare, som med hörbart intresse följde den ofta nog så skarpa striden. Flickorna avgingo med seger med 3 mot 0. Syftet med den sålunda anordnade tävlingen var att hopbringa de medel, som äro behövliga för drivande av frivillig gymnastik under stundande vinter.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Augusti 1934
N:r 202

Slite.

Den 81 aug.
Högre folkskolan
här i dag börjat höstterminen med allmänt upprop. Antalet nyinskrivna elever är 19, och sammanlagda antalet elever vid gkolan uppgår till 53. De nya skollokalerna ha från och med i dag tagits i bruk.
Beträffande lärarekåren har fröken Berta Lundkvist nu efter ett års tjänstledighet för studier återinträtt i tjänstgöring.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Augusti 1934
N:r 202

Temperatur och lufttryck

i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.

TermometerBarometer
kl. 2 e. m.+20,4759,2
kl. 4 e. m.+19,2759,0
kl. 6 e. m.+19,1758,2
kl. 8 e. m.+17,7758,1
kl. 10 e. m.+17,2758,0
kl. 12 midnatt+17,2758,0
kl. 2 f. m.+15,3758,0
kl. 4 f. m.+14,4758,3
kl. 6 f. m.+15,2759,1
kl. 8 f. m.+17,3759,8
kl. 10 f. m.+17,7760,5
kl. 12 middag+17,5761,0

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Augusti 1934
N:r 202

Lustjakterna.

I morse inkom hit polska lustjakten Junak från Gdynia, vilken två gånger tidigare i sommar besökt Visby med sällskap ombord. Den kommer denna gång närmast från Stockholm.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Augusti 1934
N:r 202

En forntida gård,

som de två sista somrarna utgrävts vid Höglundar i Stenkyrka, kommer att söndagen, den 2 sept. kl. 3 e. m. demonstreras för en större allmänhet. I samband därmed hålles en hembygdsfest, vidvilken bl. a. dr John Nihlén håller föredrag över det lockande ämnet: Livet en gotlandsby för 2,000 år sedan. Bilar avgå från St. torget i Visby.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Augusti 1934
N:r 202