Markköp för plantskola i Visby.

Skogsvårdsstyrelsen inom Gotlands län anhåller hos k. m:t om medgivande att förvärva stadsägan nr 176 om 23,590 kvm. i Visby stad. Köpesumman uppgår till 5,000 kr., och området är avsett till plantskola för skogsplantor. Skogsvårdsstyrelsen har hittills av staden arrenderat ett område för plantskola, vilket område staden emellertid skall försälja till byggnadstomter.
Det nu ifrågasatta området är beläget i närheten av den hittillsvarande plantskolan vid Follingboväg, men på något större avstånd från vägen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Augusti 1934
N:r 202

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *