Avdikningslånets återbetalande.

Statskontoret har hos regeringsrätten »på förekommen anledning» återkallat sina tidigare anförda besvär över av länsstyrelsen i Visby den 9 sept. och 11 aug. 1933 meddelade utslag angående fördelning av återbetalning av lån från statens avdikningslånefond till resp. »Klints och Skogby dikningsföretag av år 1930» och »Nygranne och Rantarve dikningsföretag av år 19381». (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Augusti 1934
N:r 202

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *