Sextio år.

Lars Broander.

Sextio år fyller på torsdagen ordföranden i Gotlands köpmannaförbund, direktör Lars Broander, Ronehamn.
Sextioåringen är född å Ronehamn såsom son till handlanden C. J. Broander därstädes och har — om man undantar skolstudierna i Visby och någon tids anställning hos firman C. J. Björkander härstädes — hela tiden blivit bofast å hemorten. Han inträdde nämligen i faderns firma, C. J. Broander & C:o, vilken efter faderns död ombildades till aktiebolag med farbrodern Jac. Broander som verkställande direktör. Efter denne övertog Lars Broander ledningen av firman, i vilken också hans broder Oskar Broander varit verksam och som utvidgats med en filialaffär i Havdhem. I den gamla familjefirman har nu ytterligare en ny generation, en son till den nuvarande chefen, inträtt.
Det är också en värdig reprasentant för de gamla gotländska lanthamnsköpmännen, som på torsdagen inträder i sitt sjunde decennium.
Bland gina kamrater inom den gotländska handelskåren åtnjuter han odelad aktning och förtroende — han har i ett par decennier varit ordförande i länets köpmannaförbund liksom han representerat detta i Sveriges köpmannaförbund. I hemkommunen har han haft många förtroendeuppdrag, bl. a. som ordförande i kommunalstämman, ledamot av skolrådet och mejeristyrelsen o. s. v., samt är fortfarande ordförande i hamndirektionen.
Sextioårsdagen tillbringar direktör Broander hos en dotter, som är lärarinna i Gammelsträng, Hälsingland.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 Augusti 1934
N:r 199

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *