Passagerarelista.

Från Stockholm med Klintehamn, 6 Januari: häredshöfding Bergström, doktor Lange, kaptenerna Hansén, Ludvigson, hrr Stenbohm, Schartau, Pettersson, Nylén, Boman, Stuebecke; fru Thomson; fröken Karlström.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 5 Januari 1888
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *