Ökad äggkonsumtion önskvärd.

Länsstyrelsen i Visby tillstyrker hos k. m:t av Sveriges äggintressenters förening gjord framställning om utbetalande av inköpsbidrag till allmänna institutioner vid ökad förbrukning av ägg.
Förslaget tillstyrkes även livligt av hushållningssällskapets förvaltningsutskott, som anser det uppenbart, att alla åtgärder, som kunna väntas öka den inhemska äggkonsumtionen och således minska den kvantitet, som eljest till lågt pris måste exporteras, böra undersökas. Utskottet finner det därtill tilltalande, att de billiga äggen konsumeras på våra sjukhus och allmänna inrättningar. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 Augusti 1934
N:r 196

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *