Högre allmänna läroverket

har i dag börjat det nya läsåret med allmänt upprop kl. 12 på middagen.
Antalet elever i de första klasserna är i femåriga realskolan 24 gossar och 9 flickor och i fyraåriga realskolan 11 gossar och 13 flickor.
Vad lärarepersonalen beträffar är som bekant lektor Stellan Arvidson tjänstledig även detta läsår och gom hans vikarie tjänstgör fil. mag. F. Olwig. På grund av vakans efter lektor R. Björkegrens avgång tjänstgör läroverksadjunkten J. Englund som vik. lektor och fil. mag. N. Lindh som vik. adjunkt. Slutligen har lektor W. Nyman på grund av sjukdom beviljats tjänstledighet till 1 okt. med fil. mag. O. E. Jacobsson, som vikarie.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 Augusti 1934
N:r 196

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *