Stella Polaris

ankrade på redden kl. 12,30 i middags, varefter genast ilandsättningen av passagerarna började. Dessa utgöras till övervägande delen av engelsmän, men även en grupp fransmän och italienare medföljer. Programmet här blir det vanliga med rundtur i staden och dessutom även lunch på Snäckgärdsbaden, om någon är hugad i detta ur turistisk synpunkt mindre lämpliga väder. Stella Polaris, som kom från Köpenhamn, fortsätter i eftermiddag till Stockholm.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 Augusti 1934
N:r 196

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *